Дата: 10-08-2019 Адрес: Dubnický kaštieľ, Centrum I. 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Город: Dubnica nad Váhom, Slovakia Телефон:
Место: Festival Ileshaziovske panske hody Сайт:

 
Дата: 16-08-2019 Адрес:
Город: Suceava, Romania Телефон:
Место: Festivalul Suceava Medievalla Сайт:

 
Дата: 17-08-2019 Адрес:
Город: Suceava, Romania Телефон:
Место: Festivalul Suceava Medievalla Сайт:

 
Дата: 18-08-2019 Адрес:
Город: Suceava, Romania Телефон:
Место: Festivalul Suceava Medievalla Сайт: